Willowa 2 – nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

Po pięciu latach prac, w pełni realizujemy nasze zamierzenia. 22go listopada otworzyliśmy nową siedzibę Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Od teraz, studenci oraz wykładowcy, a także cała administracja Wydziału będą funkcjonować pod nowym adresem, przy ul. Willowej 2, w dawnym budynku Technikum Budowy Okrętów.

W uroczystości udział wzięli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk,  Prezydent Miasta Szczecin Pan  Piotr Krzystek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Stanisław Wziątek, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przedstawiciele Rady Uczelni, administracji morskiej, członkowie Senatu, pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie.
Gospodarzem uroczystości był dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AMS, dziekan Wydziału Mechanicznego.

Podczas otwarcia, oficjalnie przecięto wstęgę, dokonując symbolicznego otwarcia budynku,  a także przedstawiono prezentacje związane z historią Wydziału i budynku, a także zaprezentowano plany na przyszłość.

Nowy początek i uroczystość stały się też okazją, by oficjalnie wręczyć insygnia władzy dziekańskiej dziekanom powstałych w tym roku akademickim Wydziałów: Informatyki  i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. Swoje łańcuchy odebrali: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AMS.

Siedziba przy Willowej
Jest to budynek z początku XX wieku, przed wojną mieściło się w nim gimnazjum. Po wojnie, we wrześniu 1949 r. w Stoczni Szczecińskiej powstała trzyletnia Publiczna Średnia Szkoła Metalowa. W 1950/51 przeobrażono ją w dwuletnią Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1952 r. W tym czasie odbudowano zniszczony budynek dawnej niemieckiej szkoły przy ul Willowej i nowy rok szkolny 1953/4 rozpoczęto właśnie w wyremontowanym obiekcie. Szkoła została przekształcona w Technikum Budowy Okrętów w roku 1961, a w roku 1994 w Zespół Szkół Budowy Okrętów. Szkoła w budynkach przy ul. Willowej funkcjonowała do roku 2010.

Pięć lat prac
W roku 2013 na mocy porozumienia z Miastem Szczecin, zabudowania i teren po byłym ZSBO przejęła Akademia Morska w Szczecinie. Teren oraz budynki przejęliśmy z zamiarem kompleksowego przeniesienia tu Wydziału Mechanicznego uczelni.
Pierwsze prace objęły część zabudowań i już w roku 2015 przeniesiono tam część jednostek i laboratoriów, a także otwarto ultranowoczesne Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych  i Ochrony Środowiska.
Centrum Badania Paliw wraz z klatką schodową stanowiły pierwsze kompleksowo przebudowane pomieszczenia w obiektach przy ul. Willowej.
Cały budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Willowej jest przeznaczony dla Wydziału Mechanicznego, powierzchnia użytkowa wynosi 3200 m2. Przebudowa budynku nr 2 pochłonęła  11 mln złotych brutto – nie uwzględniając kosztów wyposażenia.

Wydział Mechaniczny przy Willowej
W listopadzie 2019 roku, po pięciu latach od przejęcia działki nasz plan ostatecznie się dokonuje i przenosimy pod adres na Willowej cały Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie – 22 listopada nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału.

Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:

  • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych;
  • studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
  • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
  • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą.
Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek) 19 doktorantów
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Całość inwestycji
Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia działki blisko 2,3 ha.


data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 13:39:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności