www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Szczecin
i zachodniopomorskie

Nabór uzupełniający na Położnictwo II stopnia w PUM

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiła II nabór uzupełniający na studia II stopnia na kierunku Położnictwo. Rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej oraz termin składania kompletu dokumentów w dniach 04.10.2017 r. - 06.10.2017 r.

Lista wymaganych dokumentów :
1. Wydrukowany i podpisany formularz "elektronicznego zgłoszenia
kandydatury".
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
4. Dyplom uko
ńczenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
5. Suplement albo za
świadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
7. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
8. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z jej cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji .
9. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-03 15:27:34
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 08
miniatura Studenci
miniatura