www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Szczecin
i zachodniopomorskie

Dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia w PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny zaprasza na studia II stopnia. Dodatkowy nabór na rok akademicki 2017/2018 trwa w dniach 25-29 września 2017 roku.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM ogłasza II nabór na studia o kierunku:
  • Biotechnologia studia II stopnia - stacjonarne
Rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej oraz termin składania kompletu dokumentów: 25.09.2017 r. - 29.09.2017 r.

Lista wymaganych dokumentów :
1. Wydrukowany i podpisany formularz "elektronicznego zgłoszenia
kandydatury".
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
4. Dyplom uko
ńczenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
5. Suplement albo za
świadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
7. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
8. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z jej cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji .
9. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu
PUM
ogłasza II nabór na studia II stopnia o kierunkach:
  • Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - studia II stopnia - stacjonarne
  • Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - studia II stopnia - niestacjonarne
  • Fizjoterapia - studia II stopnia - niestacjonarne
  • Pielęgniarstwo - studia II stopnia - niestacjonarne
  • Położnictwo studia - II stopnia - stacjonarne
Rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej oraz
termin składania kompletu dokumentów:
25.09.2017 r.-29.09.2017r.

Lista wymaganych dokumentów :
1. Wydrukowany i podpisany formularz "elektronicznego zgłoszenia
kandydatury".
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
4. Dyplom uko
ńczenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
5. Suplement albo za
świadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
7. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
8. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z jej cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji .
9. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

data ostatniej modyfikacji: 2017-09-25 13:21:30
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura
miniatura