Serwis Studia w Szczecinie i zachodniopomorskim - dział studia Studencki Informator Regionalny - Szczecin

Szkoły policealne(miejscowość)

Policealna Szkoła dla Dorosłych 'PROEDU'

miejscowość: Szczecin

pl. Żołnierza Polskiego 1b (II piętro)
70-552 Szczecin
tel: 91 852 32 25
tel. kom: 883 353 128
e-mail: sekretariat@proedu.szczecin.pl

Szanowni Państwo,

Polski rynek pracy nie jest łaskawy dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie. Jak zatem zaplanować swoją ścieżkę kariery, żeby nie dołączyć do grona osób bezrobotnych? Odpowiedź jest prosta – należy zdobyć zawód lub nawet kilka zawodów, które są, bądź wkrótce będą najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Takie możliwości zapewni ukończenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych „PROEDU” w Szczecinie.

Nasza szkoła kształci na kierunkach: opiekun osoby starszej, technik turystyki, technik informatyk, technik administracji, technik rachunkowości oraz technik BHP. Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (zjazdy sobotnio – niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu). Nasi słuchacze po zdaniu egzaminu zewnętrznego z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika w zawodzie, w którym kształcili się. Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego przeprowadzany jest w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym w szkole.

Dodatkowo nasi słuchacze mają możliwość korzystania z usług:

  • Certyfikowanej Agencji Pośrednictwa Pracy (rozpoznanie indywidualnych trudności w znalezieniu pracy, definiowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze odpowiedniego rodzaju pracy, kierunku dodatkowych szkoleń lub przekwalifikowania zawodowego, pomoc w poszukiwaniu pracy)
  • Ośrodka Doskonalenia Zawodowego (kursy zawodowe, językowe, organizacja praktyk zawodowych, w tym za granicą)
  • Od września 2015r będzie można podjąć naukę także w Liceum Ogólnokształcącym, technikum oraz szkole zawodowej w systemie dziennym i wieczorowym.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Dodatkowo, także bezpłatnie, zapewniamy podręczniki, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Istnieje również możliwość skorzystania ze wparcia psychologa i doradcy zawodowego.

Dla słuchaczy, którzy muszą pogodzić naukę z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnym oferujemy wsparcie w postaci możliwości korzystania z konsultacji indywidualnych poprzez naszą platformę edukacyjną.

Atutem Szkoły Policealnej dla Dorosłych „PROEDU” jest kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele zawodu posiadający uprawnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu pracujący od wielu lat w branżach w których szkolimy.

Dzięki współpracy z pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi z krajów Unii Europejskiej, słuchacze naszej szkoły mogą w praktyce uczyć się języka angielskiego lub niemieckiego w kraju partnera oraz zdobywać wiedzę na temat kultury krajów aglo- i niemieckojęzycznych, przełamywać bariery językowe oraz poznawać język życia codziennego.

W trakcie nauki w szkole istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych np:, Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL), certyfikat potwierdzający umiejętności językowe, Europass – zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej/stażu w kraju UE w naszych instytucjach partnerskich.

Osoby które chciałyby zdobyć kwalifikacje do wykonywania następujących zawodów: opiekun osoby starszej, technik administracji, technik informatyk, technik turystyki, technik rachunkowości, technik BHP mogą skorzystać z krótszej formy przygotowania do egzaminów zawodowych w postaci kursów kwalifikacyjnych.

Jednak nie samą nauką słuchacz żyje… Dlatego zachęcamy Państwa do rozwijania swoich zainteresowań osobistych w Klubie Wolontariuszy „Agathe”, Kole Informatycznym, Klubie Fotografa, Pracowni Artystycznej oraz Klubie Turysty.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!Ostatnia globalna aktualizacja: sierpień 2013Szkoły Policealne TEB Edukacja
Nasza oferta edukacyjna to pewny sposób na zdobycie przyszłościowego zawodu i wysokich kwalifikacji. Kształcimy w 45 miastach na ponad 60 kierunkach.
Sprawdź sam! www.teb.pl

logo_150.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura