Egzamin został przygotowany z myślą o kandydatach, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu eCommerce oraz jego roli we współczesnym środowisku biznesowym. Egzamin sprawdza podstawową wiedzę (znajomość definicji, pojęć, zasad i koncepcji) oraz umiejętność jej wykorzystania w rzeczywistych sytuacjach w środowisku internetowym. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni już posiadać wiedzę z zakresu Internetu oraz projektowania stron na poziomie odpowiadającym LCCI IQ Practical ICT Skills Level 1 oraz posługiwać się sprawnie komputerem i podstawowymi programami.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis dział języki - Nauka języków w Szczecinie i zachodniopomorskim - Studencki Informator Regionalny - Szczecin

Egzaminy językowe niemiecki

(miejscowość)
Egzamin

Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut

Miasto: Szczecin
Egzamin: A1 - Fit in Deutsch 1 - Egzaminy Instytutu Goethego dla dzieci i młodzieży, B2 - ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf - Egzaminy Instytutu Goethego, C1 - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International - Egzaminy Instytutu Goethego, C2 - GDS Großes Deutsches Sprachdiplom - Egzaminy Instytutu Goethego, C2 - KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom - Egzaminy Instytutu Goethego, C2 - ZOP Zentrale Oberstufenprüfung - Egzaminy Instytutu Goethego

ul. Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
tel. (91) 423 97 90Edukacja

DJG_banner_220x300px.jpg

Nauka języka za granicą
15multi_studentnews_banner_220x300_JULY_PL_2.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg